Komunikacja z Akcjonariuszami

Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Zarząd spółki WARBUD S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395, 399 i 402 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WARBUD S.A., które odbędzie się 27 czerwca 2022 roku, o godzinie 14:30, w Warszawie, ADRES: pl. Piłsudskiego 1, 00-078 Warszawa, Budynek Metropolitan (kancelaria GIDE, sala konferencyjna na 6 piętrze).

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie „Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki WARBUD S.A. w roku obrotowym 2021” i „Sprawozdania finansowego Spółki WARBUD S.A. za rok obrotowy 2021”.

6. Rozpatrzenie „Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021”.

7. Powzięcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki WARBUD S.A. w roku obrotowym 2021”,

b) zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego Spółki WARBUD S.A. za rok obrotowy 2021”,

c) nie sporządzania skonsolidowanego Sprawozdania Grupy Kapitałowej WARBUD S.A. za rok obrotowy 2021,

d) zatwierdzenia „Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021”,

e) pokrycia straty za rok obrotowy 2021,

f) dalszego istnienia Spółki,

g) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021,

h) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021,

8. Sprawy różne

9. Zamknięcie obrad.

Uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu są akcjonariusze zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie spółek handlowych.

Serwis internetowy www.warbud.pl wykorzystuje pliki cookies w celu umożliwienia i ułatwienia Ci korzystania z jego zasobów. W ustawieniach przeglądarki można w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies.s Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci Twojego urządzenia końcowego. Szczegółowe informacje o celu używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce znajdziesz w zakładce Polityka prywatności.
nie pokazuj więcej tego powiadomienia