Komunikacja z Akcjonariuszami

Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Zarząd Spółki Akcyjnej WARBUD S.A. z siedzibą w Warszawie, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WARBUD S.A., które odbędzie się 30 czerwca 2020 roku o godzinie 10.00, w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 32 w Warszawie, w sali konferencyjnej na VII piętrze.

Porządek obrad:

1.       Otwarcie obrad.

2.       Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3.       Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.       Przyjęcie porządku obrad.

5.       Rozpatrzenie „Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki WARBUD S.A. w roku 2019” i „Sprawozdania finansowego Spółki WARBUD S.A za rok obrotowy 2019”.

6.       Rozpatrzenie „Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019”.

7.       Powzięcie uchwał w sprawach:

a.       zatwierdzenia  „Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki WARBUD S.A.   w roku 2019”,
b.       zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego Spółki WARBUD S.A.  za rok obrotowy 2019”,
c.       nie sporządzania Sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej WARBUD S.A. za rok 2019,
d.       zatwierdzenia „Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019”,
e.       podziału zysku za rok 2019,
f.       udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019,
g.       udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019,
h.       zmian w składzie Zarządu,
i.        zmian w składzie Rady Nadzorczej.
j.        wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki. 
k.       zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie do § 11 Statutu ust. 6 w następującym brzmieniu:
          „Podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy, z którym zawarta została w trybie art. 3282 §1        Kodeksu spółek handlowych umowa o prowadzenie rejestru akcjonariuszy, nie jest uprawniony do      pośredniczenia ani wykonywania zobowiązań pieniężnych Spółki wobec akcjonariuszy z tytułu   przysługujących im praw z akcji.”
l.        przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki.

8.       Sprawy różne.

9.       Zamknięcie obrad.

Uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu są akcjonariusze zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie spółek handlowych.

Serwis internetowy www.warbud.pl wykorzystuje pliki cookies w celu umożliwienia i ułatwienia Ci korzystania z jego zasobów. W ustawieniach przeglądarki można w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies.s Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci Twojego urządzenia końcowego. Szczegółowe informacje o celu używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce znajdziesz w zakładce Polityka prywatności.
nie pokazuj więcej tego powiadomienia