Fundacja "Warbud - Warto pomagać" jest Organizacją Pożytku Publicznego.

Numer KRS 0000313177
Societe Generale SA Oddział w Polsce
79 1840 0007 2213 3720 0810 1319

Dokumenty Fundacji:

Co robimy

Edukacja i kultura

"Lekcje z klasą!"

Lekcje z klasą to nowatorski projekt edukacyjny, który prowadzi Fundacja Uniwersytet Dzieci. Nasza Fundacja ufundowała 80 zestawów dla dzieci z niewielkich szkół w województwach: warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, małopolskim, opolskim i in. Są to specjalne zestawy edukacyjne, które pomagają nauczycielom kształtować kompetencje społeczne uczniów. Dzięki zawartym w nim materiałom uczniowie aktywnie uczestniczą w ciekawych lekcjach, rozwijając przy tym umiejętności społeczne. Nauczą się radzić sobie z emocjami, nawiązywać relacje, myśleć kreatywnie (klasy I-III), ale też pracować w grupie nad projektem (klasy IV-VI). To umiejętności, które mają ogromny wpływ na przyszłe życie dziecka. Lekcje z klasą to pomysł na cykl ciekawych zajęć, które pomogą dzieciom stać się mądrymi dorosłymi. Są to dwa zestawy edukacyjne: Profesor Szkiełko i tropiciele dla klas I-III  oraz Celuj w projekt! dla klas IV-VI.  Profesor Szkiełko i tropiciele to inspirująca gra, która pomoże rozwijać u uczniów kompetencje społeczne związane z emocjami, relacjami, twórczym rozwiązywaniem problemów. Dzięki nagraniom audio Profesor Szkiełko przeniesie uczniów w baśniowy świat tropicieli. "Celuj w projekt!" to unikalny zestaw edukacyjny, który pomoże w realizacji projektu budżetu obywatelskiego w szkole, a uczniów przemieni w zespół zaangażowanych obywateli. Zawarte w zestawie narzędzia pozwalają przeprowadzić proces wprowadzania zmiany w szkole, która odpowiada na potrzeby uczniów. Praca z zestawem pokonuje bariery komunikacyjne uczniów, skłania do pracy w grupie, uczy, jak dobrze planować zadania i wyrażać poglądy. Lekcje z klasą zostały objęte patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej.


„Magic Show - wielka iluzja"

Dofinansowaliśmy  koncert charytatywny „Magic Show" organizowany przez  Polski Czerwony Krzyż, z którego dochód przeznaczony jest na rozszerzenie działalności PCK. Był to występ iluzjonisty Marcina Muszyńskiego, który opiera repertuar na własnych autorskich etiudach zaliczających się do najtrudniejszych na świecie. Wydarzenie miało miejsce 24 kwietnia 2016 r. w Hali Expo w Warszawie. Fundacja Warbudu przyłączyła się do grona ofiarodawców, aby PCK mógł wypełniać swoją misję i objąć pomocą jak najwięcej osób potrzebujących.


„CEMS CHANCE - chwytaj szansę".
Od kilku lat  wspieramy regularnie ten 4-dniowy program edukacyjny. Adresowany jest on do młodzieży z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, z małych miejscowości. Wielu opiekunów nie jest w stanie dać swoim podopiecznym wskazówek dotyczących ich przyszłości i rozwoju, a młodzież ogranicza się do treści nauczanych w szkole, pomijając rozwój pasji i umiejętności miękkich. Ideą wydarzenia jest planowanie ścieżki zawodowej, inspirowanie i motywowanie uczestników do podejmowania ambitnych wyzwań, rozwijanie umiejętności miękkich oraz tzw. networking (nawiązywanie wartościowych znajomości i dobra zabawa). Cykl wykładów, warsztatów, szkoleń i paneli dyskusyjnych realizowanych w ramach projektu, sponsorowaliśmy w 2016 roku dwukrotnie.

 

 

"Witaj szkoło!"

Po raz kolejny wsparliśmy także działalność Fundacji „Pożywienie Darem Serca", tym razem pomagając finansowo w organizacji projektu o charakterze edukacyjnym i integracyjno-wychowawczym „Witaj szkoło 2016". Wydarzenie to skierowane jest do dzieci i młodzieży szkolnej w wieku 7-18 lat, pozostających pod opieką placówek opiekuńczo-wychowawczych. Ma na celu pomoc w przygotowaniu wychowanków do całorocznej nauki. Realizacja programu obejmuje skompletowanie wyprawek szkolnych dla dzieci i młodzieży.


„Program edukacyjny WIELKODUCHY"

Program WIELKODUCHY powstał w odpowiedzi na problem związany z ograniczoną aktywnością społeczną najmłodszych uczniów. Projekt ten skierowany jest do uczniów ze szkół podstawowych, a więc dzieci w wieku od 6 do 13 lat. Już od najmłodszych lat warto pokazywać dzieciom świat wolontariatu. To właśnie w szkole podstawowej kształtują się zainteresowania uczniów, ich zaangażowanie społeczne, które przełoży się później na postawę dobrego i wrażliwego człowieka gotowego pomagać innej osobie. Poprzez wolontariat dzieci uczą się współpracy, odpowiedzialności czy systematyczności. Zdobywają nowe umiejętności oraz bezcenne doświadczenia, które pomogą im w kolejnych etapach edukacji, a w przyszłości  w pracy zawodowej.

WIELKODUCHY działają w już Poznaniu, Koninie, Pile, a także w mniejszych miejscowościach takich jak Szamotuły, Lotyń czy Mosina oraz na terenach wiejskich np. w Mchach, Siedlisku czy Zalesiu.

Wśród warsztatów realizowanych w Klubie WIELKODUCHA są: lekcje o Wielkoduchu (dzieci poznają świat wolontariatu); zajęcia o niemarnowaniu żywności (dzieci uczą się odpowiednio gospodarować żywnością, a także przygotowują się do profesjonalnego organizowania zbiórek żywności); lekcje z pierwszej pomocy (mali wolontariusze zostają przygotowani do pomagania czy ratowania życia, nawet w najbardziej niespodziewanym momencie); warsztaty kreatywne (podczas zajęć dzieci poznają różne techniki artystyczne pomocne przy inicjatywach wolontariackich).

Każde z dzieci otrzymuje Książeczkę Wielkoducha, w której ma możliwość zapisywania swoich dobrych uczynków, a także legitymację Wielkoducha - wyjątkowy dokument, który zaświadcza o pełnieniu zaszczytnej roli Wielkoducha.  Blisko 700 uczniów i uczennic z Wielkopolski pomaga potrzebującym. Organizatorem programu jest Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej CREO, a partneruje mu Fundacja PODAJ DALEJ. Program realizowany jest pod patronatem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Wojewody Wielkopolskiego, Prezydenta Miasta Poznania oraz Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.


"CEMS Chance
"

Ten innowacyjny, 4-dniowy program wspierania młodzieży organizowany jest co rocznie przez studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. VI edycja tego niezwykłego projektu sfinansowana przez Fundację Warbudu skierowana jest do uczniów klasy trzeciej gimnazjum i pierwszej liceum, którzy znajdują się w trudnej sytuacji rodzinnej lub finansowej. Strategiczne cele wydarzenia to: planowanie ścieżki zawodowej zgodnej z zainteresowaniami i predyspozycjami uczestników, inspirowanie i motywowanie uczestników do podejmowania ambitnych wyzwań, rozwijanie umiejętności miękkich oraz networking czyli nawiązywanie wartościowych znajomości i dobra zabawa. W ramach projektu odbył się cykl wykładów i warsztatów w dn. 20-23 maja 2014 r. W programie wzięło udział blisko 50 uczestników z całej Polski, w tym wychowankowie domów dziecka. Celem inicjatywy jest ułatwienie startu w dorosłe życie młodym, ambitnym osobom oraz pomoc w podjęciu decyzji edukacyjnych oraz zaplanowaniu ścieżki zawodowej.

„Lekcje Chopinowskie"

Finansowanie wycieczek dla młodzieży p.n. „śladami Fryderyka Chopina" w Warszawie i Żelazowej Woli. W chopinowskich lekcjach edukacyjnych wzięli udział: uczniowie z Zespołu Szkół Budowlanych w Radomiu, a także grupa 30 uczniów o uzdolnieniach matematyczno-przyrodniczych i muzycznych z Gimnazjum nr 2 w Rzeszowie. Uczestnictwo w dwudniowej wycieczce było nagrodą za wyniki w nauce.

 
        
 
„Spektakl dyplomowy Szkoły Aktorskiej"

Wsparcie finansowe przygotowania, realizacji i eksploatacji spektaklu dyplomowego „Piękna Lucynda". Pokazy premierowe odbyły się w dniach 27-28 czerwca 2011 r. w Białołęckim Domu Kultury. Akcja tej dynamicznej komedii Mariana Hemara, rozgrywa się 200 lat temu w Warszawie. Hrabia Adam zakochany jest w młodej wdówce Lucyndzie, która jednak nie jest pewna swych uczuć. Jej ciotka aranżuje spotkanie Adama z Lucyndą w Łazienkach. A kiedy wszystko jest już na najlepszej drodze, do Warszawy przyjeżdża wuj Adama, który zapragnął poślubić Lucyndę. To w skrócie historia, którą przedstawili słuchacze Szkoły Aktorskiej Haliny i Jana Machulskich.
 

Turniej Budowlany „Złota Kielnia"

Fundacja działa na rzecz promocji zawodów budowlanych. Dotujemy coroczny turniej budowlany, który od lat odbywa się w Grudziądzu w Zespole Edukacyjnym BLOK. Turniej ten znajduje się w rejestrze MEN. Udział w nim jest sprawdzianem umiejętności uczniów - laureatów i finalistów zwalnia z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

„Festiwal na Rzecz edukacji"

1 Piknik Asolwentów - warszawskich i podwarszawskich szkół średnich" połączony z Festiwalem na Rzecz Edukacji - niezwykle ciekawa impreza wspierająca szeroko pojętą edukację młodych. Impreza odbyła się 18 września 2010 r. na warszawskim Mokotowie. Festiwal to trwające przez cały dzień koncerty gwiazd, ciekawe kroniki, pokaz mody, artystyczny wehikuł czasu, wywiady z artystami, międzyszkolne konkursy oraz akcent charytatywny tj. zbieranie datków na wspieranie młodych talentów. Celem pomysłodawców i organizatorów Festiwalu jest całoroczna pomoc młodzieży w odnalezieniu swojego środowiska i ścieżki rozwoju, bo to właśnie one są prawdziwym fundamentem kreatywnej osobowości. Z programem „Zagubieni - Odnalezieni" będą docierać do uczniów, którzy chcą zmienić swoje dotychczasowe życie. Zagubionych szukać będą w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w domach rodzinnych, domach dziecka, w rodzinach zastępczych, na wagarach i na gigancie.

Program Edukacji Budowlanej

W działalność naszej fundacji wpisuje się także zainicjowany przez Warbud - Program Edukacji Budowlanej „Nasz Uczeń. Nasz Pracownik". To jeden z pierwszych tego typu projektów oświatowych w Polsce. Funkcjonuje od 2006 r. Jego celem jest współpraca ze szkołami zawodowymi w Elblągu i Radomiu, które w oparciu o sprawdzoną bazę dydaktyczną, solidnie przygotują absolwentów do podjęcia pracy na budowach. W ramach projektu zapewniamy pakiet wsparcia dla szkół, szkolenia dla nauczycieli zawodu oraz fundujemy stypendia uczniowskie. Fundacja dofinansowuje wyposażenie szkół w sprzęt dydaktyczny i praktyczny, a także koszty nauki języka francuskiego. Po zakończeniu nauki absolwenci mają możliwość odbycia praktyk na budowach Warbudu. Projekt „Nasz Uczeń. Nasz Pracownik" ułatwia start zawodowy młodym ludziom, wpływa na podniesienie poziomu przygotowania zawodowego oraz przywraca prestiż zawodom budowlanym.

Akademia Misia Ratownika

Akcja, która ma na celu zmniejszenie liczby wypadków drogowych z udziałem dzieci, trwała od listopada 2008 r. do kwietnia 2009 r. W  projekcie uczestniczyło 6 tys. uczniów z 38 szkół podstawowych województwa mazowieckiego. Bohater - postać Misia Ratownika, kontaktował się z dziećmi, przesyłając im sympatyczne, pełne dobrych rad i niespodzianek listy. Było ich dziewięć. Każdy poświęcony bezpieczeństwu w  ruchu drogowym, zagrożeniom związanym z przestępczością, profilaktyce przeciwpożarowej, a także ochronie zdrowia i podstawowym zasadom udzielania pierwszej pomocy. Ćwiczenia - łączące zabawę i edukację - prowadzili m.in. przedstawiciele służb ratowniczych: policji, pogotowia i straży pożarnej.
Podczas zajęć przeprowadzano także badania wzroku, słuchu i lateralizacji. Zajęcia z Misiem Ratownikiem, miały na celu uświadomić dzieciom zagrożenia i kształtować prawidłowe zachowania w sytuacjach kryzysowych. Dzięki sponsorom, do grona których przyłączyła się również nasza fundacja, uczestnicy akcji wyposażeni zostali w bogate materiały dydaktyczne.

 

 

  

 
 

 

Serwis internetowy www.warbud.pl wykorzystuje pliki cookies w celu umożliwienia i ułatwienia Ci korzystania z jego zasobów. W ustawieniach przeglądarki można w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies.s Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci Twojego urządzenia końcowego. Szczegółowe informacje o celu używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce znajdziesz w zakładce Polityka prywatności.
nie pokazuj więcej tego powiadomienia