Fundacja "Warbud - Warto pomagać" jest Organizacją Pożytku Publicznego.

Numer KRS 0000313177
Societe Generale SA Oddział w Polsce
79 1840 0007 2213 3720 0810 1319

Dokumenty Fundacji:

Co robimy

Pomoc społeczna

„Wieczór marzeń"
Czerwiec to miesiąc Dziecka. To czas festynów, zabawy, lodów i waty cukrowej. To czas radości. Niestety, nie wszystkie dzieci mogą otrzymać prezent czy pójść na piknik. Nie na każde z nich czeka niespodzianka.
Wiele dzieci zmagających się z niepełnosprawnością, nieuleczalnymi chorobami na co dzień zamkniętych jest w czterech ścianach mieszkania bądź szpitala. Jednak każde z tych dzieci czeka z niecierpliwością, podobnie jak i zdrowi rówieśnicy, na swoje święto. Zwykle ich rodzice wydają ostatnie pieniądze na leczenie i rehabilitację, nie mając już funduszy na specjalne atrakcje czy niespodzianki.
To właśnie dla nich, z okazji Dnia Dziecka, wspólnie z warszawskim ZOO oraz Fundacją Dziecięca Fantazja, Fundacja „Warbud - Warto pomagać" zorganizowała „Wieczór Marzeń". Impreza odbyła się 2 czerwca 2017 roku, już po raz trzynasty.
Dzięki między innymi, naszemu wsparciu, chore dzieci i ich bliscy mogli spędzić w ZOO wspaniałe popołudnie i przenieść się do krainy marzeń, fantazji, miejsca radości i zapomnienia. Tutaj nikt nie zwracał uwagi na odmienny wygląd czy niepełnosprawność, nikt nie wytykał palcami i nie oceniał. Na imprezę przybyło ok. 250 chorych dzieci z opiekunami.
W bogatym programie „Wieczoru marzeń" poza bezpłatnym zwiedzaniem ZOO, znalazły się atrakcje tj.: pokazy magika, granie na bębnach, animacje dla dzieci, malowanie buziek, trampolina, dmuchańce, duże bańki i maskotki, przejażdżki na osiołku, ognisko i pieczenie kiełbasek.

 

„Centrum Pomocy Dzieciom"

Przekazaliśmy darowiznę na stworzenie Centrum Pomocy Dzieciom działające przy Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje). Fundacja ta  od 1991 roku dąży do tego, by wszystkie dzieci miały bezpieczne dzieciństwo i były traktowane z poszanowaniem ich godności i podmiotowości. Doświadczenie przemocy ma wiele negatywnych konsekwencji dla dziecka - zaburza jego rozwój umysłowy, emocjonalny i społeczny, a skutki doświadczanej traumy mogą trwać latami. Dlatego tak ważne jest zapobieganie przemocy i wczesna identyfikacja zagrożeń ich bezpieczeństwa. Niezbędna do tego jest wiedza na temat zjawiska przemocy i jego mechanizmów. Szczególnie ważne są kompetencje profesjonalistów pracujących z dziećmi w placówkach oświatowych, opiekuńczych lub leczniczych. Ich wrażliwość, wiedza i umiejętność podejmowania interwencji są kluczowe w ochronie dzieci przed przemocą. Wyróżnia się 4 rodzaje przemocy wobec dziecka: przemoc fizyczną, psychiczną, wykorzystywanie seksualne i zaniedbywanie. Różne rodzaje krzywdzenia mogą pozostawiać widoczne ślady, które dają pewność lub budzą podejrzenie, że dziecko jest ofiarą przemocy. Obserwowalne symptomy krzywdzenia - szczególnie przemocy psychicznej i wykorzystywania seksualnego - występują jednak bardzo rzadko. Dlatego bardzo ważna jest wiedza na temat psychosomatycznych objawów oraz symptomatycznych zachowań dziecka, które są konsekwencją doświadczania przemocy.


„Mokotowskie Hospicjum Św. Krzyża"

Przekazaliśmy pieniądze na wyposażenie nowego gabinetu w sprzęt medyczny i rehabilitacyjny dla osób chorych i bezdomnych. Placówka ta prowadzi specjalistyczne, bezpłatne  schroniska szpitalne i hospicjum dla bezdomnych przy ul. Magazynowej i ul. Dojazdowej w Warszawie. To jedyne tego typu, tak dobrze prowadzone i zorganizowane placówki w stolicy. Dużą wagę przywiązują tu do życzliwej, kompleksowej i spersonalizowanej opieki. Chorzy, po dobyciu rekonwalescencji wychodzą w znacznie lepszym stanie zdrowia, co pomaga im często wyjść „ze stanu bezdomności".


"Kolonie socjalno-zdrowotne w Chełmcu"

Fundacja „Warbud - Warto pomagać" znalazła się w puli sponsorów kolonii socjalno-zdrowotnych dla dzieci z ubogich rodzin z nowosądeckiego regionu. Po raz dwudziesty czwarty kolonie zorganizował Nowosądecki Ośrodek Profilaktyki Społecznej w Nowym Sączu.
Na dwutygodniowych turnusach przebywało łącznie 160 dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych, wielodzietnych, pokrzywdzonych przez los i znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. W programie kolonii znalazły się nie tylko elementy rozrywki jak rozmaite wycieczki i zwiedzanie okolicy, ale także elementy edukacyjne, prace socjalno-wychowawcze, czy zajęcia profilaktyczne i psychoterapeutyczne. Oprócz atrakcji na miejscu jakimi były rolkowisko, czy skate park dzieci miały okazję zwiedzić m.in. Kraków, Niedzicę, czy Czorsztyn.
Wszystkie dzieci na zakończenie kolonii otrzymały niezwykle potrzebne im prezenty, takie jak: plecaki, książki, zeszyty, przybory szkolne oraz odzież i obuwie.

"Wakacje dla wolskiej młodzieży"
W ramach współpracy z Parafią Św. Andrzeja Apostoła w Warszawie po raz kolejny udzieliliśmy pomocy finansowej Parafii pod wezwaniem Św. Andrzeja Apostoła przy ul. Chłodnej w Warszawie organizującej wakacyjne wyjazdy dla dzieci i młodzieży. Uczestnicy spędzą dwa tygodnie w Baligrodzie w Bieszczadach. W poprzednie wakacje przekazaliśmy środki na obóz dla ponad 100 młodych uczestników w Karłowie, niedaleko miasta Kudowa Zdrój. Wyjazd to nie tylko czas rozrywki i aktywności fizycznej. Dzieci uczyły się też jak właściwie postępować społecznie i moralnie, jak stawiać czoła zagrożeniom społecznym, współpracy w grupie, czy kreatywnego myślenia.

 

"Mokotowskie Hospicjum Świętego Krzyża"
Fundacja Warbudu miała przyjemność po raz kolejny wesprzeć Mokotowskie Hospicjum Świętego Krzyża. W tym przypadku przyczyniliśmy się do wsparcia funkcjonowania Poradni Medycyny Paliatywnej oraz remontu w Domu im. Ks. Boduena - schroniska szpitalnego dla bezdomnych ciężko chorych pacjentów. Poprzednim razem przekazaliśmy środki pieniężne na kontynuacje programu „Walka z chorobami płuc", lekarstwa dla najuboższych oraz budowę nowej sali szpitalnej. Hospicjum w swojej działalności niesie pomoc medyczną ludziom bezdomnym i ciężko chorym z najuboższych grup społecznych. Realizuje swoje cele poprzez organizacje poradni i gabinetów bezpłatnej pomocy lekarskiej, własnych ośrodków leczenia szpitalnego, domów pomocy, schronisk dla bezdomnych oraz wiele innych działań na rzecz poprawy warunków życia osób najuboższych.

 

"Charytatywny Turniej Piłki Plażowej"
Fundacja Warbudu została jednym z partnerów Charytatywnego Turnieju Piłki Plażowej Fundacji Happy Kids. Pieniądze zebrane podczas Turnieju zostały przeznaczone na budowę nowego domu rodzinnego Fundacji w Dąbrówce Strumiany pod Zgierzem. Fundacja stworzyła już 10 takich domów i jest w trakcie realizacji 11. Działa głownie na rzecz dzieci, których rodzicom odebrano lub ograniczono prawa rodzicielskie starając się odbudować ich pewność i wiarę w siebie, dać poczucie bezpieczeństwa i zapewnić szczęśliwe dzieciństwo.

 

"Seniorzy Białołęki"
Stowarzyszenie Seniorzy Białołęki działa na rzecz poprawy warunków życia w społeczeństwie osób starszych i niepełnosprawnych. Celem jest zmiana stereotypów myślowych dotyczących miejsca i roli dojrzałych członków społeczeństwa poprzez organizację różnych wydarzeń o charakterze patriotyczno-historycznym, religijnym oraz integracyjnym. Stowarzyszenie to zrzeszenie seniorów warszawskiej dzielnicy Białołęka, którzy chcąc zmieniać otaczającą rzeczywistość promują zdrowy tryb życia oraz aktywność społeczną i kulturalną.
Fundacja Warbudu miała przyjemność przekazać środki pieniężne na wyjazd wakacyjny członków Stowarzyszenia.

 

„Spadochron"
Fundacja Warbudu stara się w miarę swoich możliwości wspierać inicjatywy dedykowane różnym potrzebującym grupom społecznym. Tym razem przekazaliśmy pieniądze Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Dysfunkcjami Rozwoju „Spadochron" działające przy Zespole Szkół w Płońsku. Stowarzyszenie opiekuje się, pomaga i wychowuje niepełnosprawne dzieci, pochodzące z rodzin i środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. Organizując zajęcia terapeutyczne, integracyjne imprezy okolicznościowe, terapie sensoryczne oraz turnusy rehabilitacyjne czyni świat dzieci i młodzieży odrobinę bardziej kolorowym.

 

„Wojtusiowa Izba"

Pomoc finansowa oraz zbiórka żywności, odzieży i artykułów chemicznych dla 125 podopiecznych Domu dla Ubogich Dzieci w Jabłowie. Placówka ta, działa na terenach byłych PGR-ów i pomaga dzieciom z domów wielodzietnych bez szansy na zasiłek socjalny czy pracę. Pieniądze wydatkowane są na bilety do szkoły, zeszyty, żywność, możliwość opłaty energii czy opał. Dom funkcjonuje dzięki pomocy ludzi dobrej woli.

„Pożywienie - darem serca"
Ponad 160 tysięcy dzieci w Polsce cierpi z powodu niedożywienia. Dzieci niedożywione mają problem z koncentracją, nauką, relacjami z rówieśnikami, przejawiają agresję lub są obiektem agresji grupy, są wykluczeni z grupy rówieśników. Fundacja „Pożywienie - darem serca", której działalność od wielu lat wspiera Fundacja Warbudu, stawia sobie za cel poprawę sytuacji nieodżywienia dzieci w Polsce. Poza dożywianiem młodzieży szkolnej prowadzi liczne działania pomocowe kierowane do placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie całej Polski. Realizuje programy edukacyjno-wychowawcze, warsztaty sprzyjające łagodzeniu zjawisk patologii społecznej oraz przeciwdziałające izolacji i wykluczeniu. Są to między innymi warsztaty „Zdrowe żywienie", „Kultura 2014", czy „Ekologia i ochrona środowiska". Oprócz tego odbywają się liczne uroczystości i imprezy dla dzieci z racji ważnych wydarzeń i dat w kalendarzu.

„Nie jesteś sama"

Od kilku lat współpracujemy z Domem Samotnych Matek na warszawskiej Białołęce. Pomagamy w zakupie żywności i artykułów chemicznych na święta, dotujemy zakup podręczników szkolnych dla dzieci oraz przekazujemy środki na bieżące potrzeby tj. rachunki. Nasza pomoc tej placówce opiera się także na wolontariacie pracowniczym.

„Wszystkie dzieci nasze są"

Nasza współpraca z TPD na rzecz dzieci, rozwija się na wielu płaszczyznach, m.in. na polu rekreacji dzieci i młodzieży, dofinansowaniu wypoczynku w czasie wakacji i ferii. Przekazaliśmy fundusze na remont ośrodka kolonijnego w Olszance w powiecie żyrardowskim. Dotowaliśmy ośrodek adopcyjny TPD, który pośredniczy w adopcjach, organizuje rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka. Udział w akcjach dobroczynnych, z których dochód przeznaczony jest na pomoc dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych.

„SOS Wioski Dziecięce"

Fundacja Warbudu wraz z 10 spółkami należącymi do Clubu Pivot (zrzeszającego firmy przynależące do Grupy VINCI i działające w Polsce) przekazała fundusze na modernizację domu w najstarszej Wiosce Dziecięcej w Biłgoraju. Wspólniezebrana kwota , umożliwi umożliwiła nam wyremontowanie jednego z domów rodzinnych. Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce jest pozarządową organizacją dobroczynną, której misją jest niesienie pomocy dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej. Dla nich tworzone są rodzinne formy opieki zastępczej, zwane „Wioskami Dziecięcymi" czyli osiedla 12-14 domków, w których dzieci mieszkają z nową rodziną. Serwis internetowy www.warbud.pl wykorzystuje pliki cookies w celu umożliwienia i ułatwienia Ci korzystania z jego zasobów. W ustawieniach przeglądarki można w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies.s Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci Twojego urządzenia końcowego. Szczegółowe informacje o celu używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce znajdziesz w zakładce Polityka prywatności.
nie pokazuj więcej tego powiadomienia