Nagrody

Biznesowe

 • Najwyższa Jakość QI 2023

  Najwyższa Jakość QI 2023

  W tym roku finał Programu Najwyższa Jakość QI 2023 odbył się 1 grudnia 2023 roku w Krynicy Zdroju. W gronie laureatów nie zabrakło Warbudu, który został uhonorowany w kategorii: System Zarządzania. Nagrodę odebrał Witold Lipka – Auguścik, Pełnomocnik Prezesa Zarządu ds. ZSZ.
  - Kapituła wyróżniła naszą firmę przyznając jej po raz siódmy Złote Godło w kategorii zarządzanie najwyższej jakości, tym samym wyróżniając naszą wyjątkową dbałość o najwyższą jakość oferowanych usług oraz wdrożone standardy zarządzania. To zasługa wielu osób i pracy zespołowej całej załogi Warbudu – skomentował W. Lipka – Auguścik.

 • Europejski Lider PPP 2023

  Europejski Lider PPP 2023

  Z okazji 15-lecia Ustawy o PPP w Polsce, podczas Forum Liderów PPP, nagrodę i tytuł Europejskiego Lidera PPP za realizację Aquaparku w Płocku odebrali Mariusz Ruszowski, Z-ca Dyrektora Oddziału Zamówień Publicznych Warbud S.A. oraz w imieniu Andrzeja Nowakowskiego, Prezydenta Miasta Płocka - Artur Zieliński, Wiceprezydent Miasta. - To piękne ukoronowanie prac całego zespołu budowy w Płocku, któremu dziękuję za zaangażowanie, cenne uwagi realizacyjne i poświęcony tej inwestycji czas – powiedział Mariusz Ruszowski. - To potwierdzenie nie tylko kompetencji inżynierskich i sprawności operacyjnej, ale i trafności obranego kierunku realizacji. Niewątpliwie, płocki Aquapark to przykład skuteczności modelu PPP, a zarazem i kolejny krok na drodze do ewolucji tej formuły w Polsce. Myślę że możliwość optymalnego zamodelowania i realizacji obiektu w duchu energetycznej zrównoważonej idei i z poszanowaniem interesów obu stron, ma tu niebagatelne znaczenie.

 • Osobowość Roku Sektora Budowlanego

  Osobowość Roku Sektora Budowlanego

  Podczas uroczystej gali „Diamentów, Infrastruktury i Budownictwa 2023”, będącej zwieńczeniem konferencji, kapituła konkursu uhonorowała p. Nicolasa Dépret - Prezesa Zarządu Warbud SA i Eurovia Polska, przyznając tytuł „Osobowość Roku Sektora Budowlanego”. To szczególne wyróżnienie przyznawane liderom branży w uznaniu biegłości w praktykach biznesowych, ponadprzeciętnej jakości zarządzania firmą oraz podejmowania decyzji przyczyniających się do wzrostu przychodów i wartości zarządzanej spółki. - Bardzo dziękuję za to wyróżnienie. W naszej branży, nie wiem, czy osobiste wyróżnienia mają znaczenie. To praca zespołowa i powinno stać tu ze mną 2,5 tysiąca osób – powiedział N. Dépret, przyjmując statuetkę z rąk Jana Stylińskiego, Prezesa Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa.

 • Najwyższa Jakość QI 2022

  Najwyższa Jakość QI 2022

  22 listopada 2022 w Hotelu Vienna House Easy w Katowicach miało miejsce Europejskie Forum Biznesu. Kapituła uhonorowała firmę Warbud SA, przyznając naszej spółce tytuł Laureata oraz Godło w kategorii QI Services – Usługi Najwyższej Jakości. Tym samym zaakcentowała takie zagadnienia jak: wysoka jakość usług potwierdzona badaniami kompetentnych instytucji, stan wdrożenia systemów zarządzania, nowoczesność zastosowanych rozwiązań, organizację systemu czy przejrzystość informacji.
  Nagrodę odebrał p. Witold Lipka – Auguścik, Pełnomocnik Prezesa Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Warbud SA.

 • Diamenty Green Industry 2022

  Diamenty Green Industry 2022

  6 października 2022 roku w Warszawie odbyła się 9. edycja konferencji „Green Industry Summit”. Punktem kulminacyjnym była uroczysta gala wręczenia “Diamentów Green Industry”, podczas której Warbud został wyróżniony w kategorii Lider Budownictwa Przemysłowego, jako podmiot odpowiedzialny za realizacje projektów wykonawczych, prowadzenie prac konstrukcyjnych i budowlanych zgodnie z zieloną certyfikacją, a także z zachowaniem najwyższych standardów środowiskowych.
  Statuetkę odebrał Nicolas Dépret, Prezes Zarządu Warbud SA, podkreślając znaczenie celów środowiskowych w strategii Warbudu i Grupy VINCI.

 • ZŁOTY WIĄZ 2021

  ZŁOTY WIĄZ 2021

  Warbud otrzymał wyróżnienie „Złoty Wiąz” nadane przez Wójta Gminy Wiązowna. Ta nagroda to wyraz najwyższego uznania dla przedsiębiorców, którzy szczególnie wyróżniają się w swojej działalności gospodarczej, przyczyniając się do rozwoju i promocji gminy i budując jej dobry wizerunek. Jest nam niezmiernie miło, że jednostki samorządu terytorialnego, z którymi od lat współpracujemy, doceniają nasze starania w budowaniu długofalowych relacji w biznesie i postaw promujących społeczną odpowiedzialność biznesu.
  W gminie Wiązowna, Warbud jest wykonawcą rozbudowy i termomodernizacji pięciu placówek oświatowych w formule PPP, jak również drogi S17 przy Węźle Zakręt.
  Realizując ww. inwestycje nie zapomnieliśmy o lokalnej społeczności, wspierając ją w obszarze profilaktyki ochrony zdrowia, sportu, bezpieczeństwa oraz działań integrujących dzieci i młodzież - za pośrednictwem naszej Fundacji Warbud -Warto Pomagać. Na gali wręczenia nagród, która odbyła się 18 listopada 2021 w Dziechcińcu, naszą firmę reprezentował p. Jan Prończuk, Dyrektor, Dział Efektywności Energetycznej i Serwisu.

 • Złota Perła Jakości 2021

  Złota Perła Jakości 2021

  Kapituła Programu Najwyższa Jakość Quality International 2021 wysoko oceniła Zintegrowany System Zarządzania Warbudu i nagrodziła działania związane z wdrażaniem i promowaniem idei jakości w naszych usługach. W tegorocznej, 15. już edycji Programu przyznano nam tytuł Laureata oraz Złote Godło w kategorii QI ORDER oraz wyróżnienie specjalne Złota Perła QI. Jesteśmy w gronie tych podmiotów, które reprezentują najwyższe standardy, gwarantujące Klientom otrzymanie usługi na najwyższym poziomie. Program Najwyższa Jakość QI jest skierowany do firm i instytucji działających na terytorium Polski, które wyróżniają się czytelną polityką jakości. Patronat sprawują: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Katedra Zarządzania Procesowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Polski Komitet Normalizacyjny.

 • Laur Klienta 2020

  Laur Klienta 2020

  Warbud nagrodzony został złotym Laurem Klienta 2020 w kategorii Jakość i innowacyjność branży budowlanej – przedsiębiorstwa budowlane, otrzymując 26% z 1633 oddanych głosów.
  Podstawę oceny w plebiscycie stanowią opinie respondentów zbierane w wieloetapowym sondażu. Dzięki rozmowom telefonicznym oraz sondażom zamieszczanym na popularnych portalach branżowych i tematycznych konsumenci wybierają marki, produkty oraz usługi, które z ich perspektywy najbardziej wyróżniają się na polskim rynku oraz są godne polecenia. Tegoroczna edycja była XVI z rzędu. Celem tego ogólnopolskiego konkursu jest wyłonienie najbardziej rozpoznawalnych, innowacyjnych i wyróżniających się pod względem jakości marek, produktów oraz usług w danym roku.

 • Polska Nagroda Jakości 2019

  Polska Nagroda Jakości 2019

  W konkursie „Znakomity Pełnomocnik Systemów Zarządzania” wyłoniono zaledwie 9 laureatów z całej Polski. Jednym z nich został p. Witold Lipka-Auguścik, Pełnomocnik Prezesa Zarządu ds. ZSZ w Warbud SA. Dodatkowo Pana Witolda uhonorowano okolicznościowym medalem 'Za zasługi dla Jakości', wydanym z okazji obchodów
  100-lecia odzyskania niepodległości. Odznaczenie to przyznano osobom, które od lat propagują ideę jakości w zarządzaniu biznesowym. Nagrody wręczono podczas uroczystej gali finałowej, która odbyła się 26 listopada w Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Jednocześnie tego dnia miała miejsce II Krajowa Konferencja Polskiej Nagrody Jakości „Polska jakość w 100-lecie odzyskania Niepodległości.

 • Centrum Certyfikacji Jakości 2019

  Centrum Certyfikacji Jakości 2019

  W dniach 24 – 27 września 2019 odbyła się XV Konferencja „Problematyka normalizacji, jakości i kodyfikacji w aspekcie integracji z NATO i Unią Europejską” JAKOŚĆ – PROBLEMY I ROZWIĄZANIA pod patronatem honorowym Rektora - Komendanta Wojskowej Akademii Technicznej, gen. bryg. dr. hab. inż. Tadeusza SZCZURKA, prof. WAT, zorganizowana przez Centrum Certyfikacji Jakości. W pierwszym dniu wydarzenia, podczas uroczystej gali, zostały wręczone nagrody i wyróżnienia. Warbud został doceniony za ustanowienie, wdrożenie, utrzymanie i doskonalenie zintegrowanych systemów zarządzania. Nagrodę w imieniu Warbudu odebrał p. Witold Lipka-Auguścik, Pełnomocnik Prezesa Zarządu ds. ZSZ, który poprowadził również wykład, dotyczący zarządzania ryzykiem w procesie budowlanym.

 • Lider Polskiego Biznesu 2018

  Lider Polskiego Biznesu 2018

  26 stycznia 2019 roku, na scenie Teatru Wielkiego – Opery Narodowej po raz 28. wręczono statuetki „Lidera Polskiego Biznesu”. W tym roku laureatem tego prestiżowego wyróżnienia został Jerzy Werle, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Warbud SA. Jury konkursu w uzasadnieniu werdyktu podkreśliło ogólnopolską aktywność Prezesa Warbudu na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w branży budowlanej, działalność innowacyjną, tworzenie nowych miejsc pracy,  zaangażowanie w działalność charytatywną oraz dbałość o środowisko naturalne.  Celem konkursu Business Centre Club jest nagradzanie firm i ich szefów, osiągających najlepsze wyniki ekonomiczne, wyróżniających się zaangażowaniem w rozwój gospodarczy kraju, przestrzegających zasad etyki biznesu oraz prowadzących działalność społeczną.

 • Najwyższa Jakość QI Order 2018

  Najwyższa Jakość QI Order 2018

  26 października 2018 r. w Hotelu Monopol w Katowicach miało miejsce V Europejskie Forum Jakości i Innowacyjności 2018. Intencją organizatorów jest umożliwienie jego uczestnikom wymiany idei i poglądów, poznanie najnowszych trendów i rozwiązań ułatwiających im codzienną gospodarczą działalność w Polsce i innych krajach Europy w różnym zakresie, m.in. w odniesieniu do standardów zarządzania, norm, certyfikacji, finansowania innowacyjnych inwestycji, obowiązujących przepisów, a także postulowanych zmian regulacji, które sprzyjać mają rozwojowi, wzrostowi, konkurencyjności i efektywności przedsiębiorstw.
  Wydarzenie zwieńczyła uroczysta gala Programu Najwyższa Jakość Quality International połączona z wręczeniem nagród QI 2018 w kategoriach: QI Product, QI Services i QI Order.
  Kapituła uhonorowała firmę Warbud SA i przyznała tytuł Laureata oraz Godło w kategorii QI Order – Zarządzanie Najwyższej Jakości, tym samym akcentując takie zagadnienia jak: wysoka jakość usług potwierdzona badaniami kompetentnych instytucji, stan wdrożenia systemów zarządzania, nowoczesność zastosowanych rozwiązań, organizacja systemu czy przejrzystość informacji.
  Nagrodę odebrała p. Monika Cegłowska z Działu Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Warbud SA.

 • Kryształy Przetargów Publicznych 2018

  15 października w Jachrance k. Warszawy, odbyła się uroczystość wręczenia nagród w 10. edycji konkursu Kryształy Przetargów Publicznych 2018. Jury doceniło Warbud za kompleksowy proces zaprojektowania, wybudowania, sfinansowania oraz utrzymania nowej siedziby Sądu Rejonowego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Nagrodę w imieniu Warbudu odebrał p. Paweł Żółtak, Dyrektor Kontraktu w DBS. Kryształy Przetargów Publicznych to prestiżowe wyróżnienia, których celem jest promocja i upowszechnianie najlepszych zasad i praktyk w dziedzinie zamówień publicznych.

 • Orzeł Wprost 2018

  Orzeł Wprost 2018

  Orły Tygodnika „Wprost", nagrody dla liderów regionu i biznesu wręczono 16 maja na uroczystej gali w w Teatrze Capitol w Warszawie. Wyróżnienie „Wprost" dla najbardziej dynamicznych przedsiębiorstw otrzymało ponad czterdzieści firm z województwa mazowieckiego. Z przyjemnością informujemy, że wśród nich znalazł się Warbud. Nagrodę odebrał p. Piotr Mika, Członek Zarządu.
  Partnerem tygodnika „Wprost" w opracowaniu zestawienia jest wywiadownia gospodarcza Bisnode. Pod uwagę brane są wyniki firm za ostatnie trzy lata, tj. przychody, zyski i rentowność. Ponadto Bisnode analizuje bieżącą kondycję spółek i sprawdza, czy nie znalazły się na listach niesolidnych płatników.

 • Ten, który zmienia polski przemysł 2016

  Ten, który zmienia polski przemysł 2016

  Warbud wyróżniono za solidność i rzetelność oraz aktywność w budownictwie przemysłowym. Spółka jest stabilna, wiarygodna oraz ciesząca się zaufaniem rynku i partnerów. To firma budowlana o zdywersyfikowanej działalności, aktywna w polskich miastach i z powodzeniem współpracująca z administracją. Należy do niestrudzonych propagatorów inwestycji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Redakcja Magazynu Gospodarczego Nowy Przemysł oraz portalu wnp.pl już po raz siedemnasty nadała wyróżnienia. Uhonorowane zostały firmy i osoby, które w istotnym stopniu wpływają na pozytywne zmiany w polskim przemyśle i całej gospodarce. Gala miała miejsce 6 lutego 2017 r. w hotelu Sheraton w Warszawie.

 • Perła Jakości 2016

  Perła Jakości 2016

  Kapituła Programu Najwyższa Jakość QI uhonorowała firmę Warbud SA i przyznała jednogłośnie tytuł Laureata oraz statuetkę Perła Jakości 2016, tym samym wyróżniając naszą wyjątkową dbałość o najwyższą jakość oferowanych usług oraz wdrożone standardy zarządzania.
  Nagrodę odebrał p. Witold Lipka - Auguścik, Pełnomocnik Prezesa Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarzadzania. Gala miała miejsce 29 września 2016 r. w hotelu Marriott w Warszawie.
  Program Najwyższa Jakość QI ma ugruntowaną pozycję i jest ceniony za swój obiektywizm i fachowość. Jury konkursowe zweryfikowało ponad 5 000 firm z całej Polski. Tegoroczna edycja odbyła się pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego.
  Warto podkreślić, że jest to już trzecia z rzędu nagroda przyznana naszej firmie, za wysokie standardy jakości.

 • Najwyższa Jakość QI Order 2015

  Najwyższa Jakość QI Order 2015

  Kapituła Programu Najwyższa Jakość QI uhonorowała firmę Warbud SA i przyznała tytuł Laureata oraz Złote Godło w kategorii QI Order - zarządzanie najwyższej jakości, tym samym wyróżniając naszą wyjątkową dbałość o najwyższą jakość oferowanych usług oraz wdrożone standardy zarządzania.
  Gala odbyła się 28 września 2015 r. w hotelu Marriott w Warszawie. Nagrodę odebrali: p. Jerzy Werle, Wiceprezes Zarządu oraz p. Witold Lipka - Auguścik, Pełnomocnik Prezesa Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarzadzania.
  Program Najwyższa Jakość QI ma ugruntowaną pozycję i jest ceniony za swój obiektywizm i fachowość. Tegoroczna edycja odbyła się pod patronatem Ministerstwa Gospodarki, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Klubu Polskie Forum ISO 9000.

 • Najwyższa Jakość QI 2014

  Najwyższa Jakość QI 2014

  6 października 2014 r. hotel Sofitel Victoria w Warszawie stał się centrum biznesu w kraju, a to za sprawą odbywającego się tam Ogólnopolskiego Forum Jakości i Innowacyjności oraz Gali Finałowej Programu Najwyższa Jakość QI. Kapituła Programu wyróżniła firmę Warbud SA i przyznała tytuł Laureata w kategorii QI Services - za najwyższej jakości: Wykonawstwo i remonty obiektów budownictwa ogólnego, inżynierskiego oraz ekologicznego.

  Nagrodę odebrał p. Jerzy Werle, Wiceprezes Zarządu. Na Gali obecny był również p. Witold Lipka - Auguścik, Pełnomocnik Prezesa Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Warbud SA.

  Członkowie kapituły nagrodzili działania związane z wdrażaniem, a także promowaniem idei jakości we wszystkich aspektach naszej działalności, zwłaszcza w zakresie oferowanych przez Warbud usług. Wydarzenie zostało objęte patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwa Gospodarki, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Klubu Polskie Forum ISO 9000 oraz patronatem honorowym Prezydent Miasta st. Warszawy.

   

 • Honorowa Statuetka PPRP 2010

  Honorowa Statuetka PPRP 2010

  Włodzimierz Włodarczyk, Prezes i założyciel Warbudu, na gali wieńczącej IV Forum Gospodarcze - Mazowsze Perspektywy Rozwoju 2010, otrzymał Honorową Statuetkę Programu Promocji Rozwoju Przedsiębiorczości. Kapituła PPRP doceniła bilans ponad 20 lat pracy p. Włodarczyka, który z firmy liczącej początkowo ok. 10 pracowników stworzył spółkę, będącą obecnie jedną z największych na rynku budowlanym w Polsce. Warbud daje dziś zatrudnienie ponad1000 osobom.

 • Lider Programu Promocji Rozwoju Przedsiębiorczości 2009

  Lider Programu Promocji Rozwoju Przedsiębiorczości 2009

  Podczas III Forum Gospodarczego "Mazowsze - Perspektywy rozwoju", Warbud uhonorowany został tytułem i statuetką Lidera. Główną ideą Forum Gospodarczego jest przygotowanie elit mazowieckiej gospodarki do tworzenia jak najlepzego podłoża pod obecne i przyszłe inwestycje na obszarze Warszawy i Mazowsza. Nagradzane są osoby, firmy i instytucje publiczne, przyczyniające się w sposób szczególny do rozwoju przedsiębiorczości tego regionu.

 • Giganci polskiej gospodarki

  Ranking publikowany w miesięczniku Home&Market prezentuje największe przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe w Polsce. Warbud uplasował się na miejscach:

 • Najlepszy Partner w Biznesie 2008

  Najlepszy Partner w Biznesie 2008

  Warbud po raz trzeci został uhonorowany tytułem i statuetką Najlepszego Partnera w Biznesie 2008 w kategorii wykonawca budowlany. W latach 2005 i 2007 również przyznano nam ten tytuł. Zwycięzców poszczególnych kategorii wyłoniono na podstawie opinii firm, działających w określonych branżach. Ranking, organizowany jest od 8 lat przez miesięcznik Home&Market i  ma na celu promowanie firm z najlepszą ofertą usług i produktów dla polskiego biznesu.

 • Lista Największych Firm Europy Środkowo – Wschodniej

  Spółka Warbud uplasowała się na 465 miejscu listy Największych Firm Europy Środkowo-Wschodniej. Ranking opracowany został przez firmę doradczą Deloitte na podstawie danych finansowych, zebranych m.in.: w Czechach, Słowacji, Rumunii, Serbii, na Węgrzech i Ukrainie. Główne kryterium oceny stanowiły wartości przychodów ze sprzedaży za 2007 r. Analizie poddano również zysk netto i zatrudnienie. Ranking zdominowały polskie firmy- wśród 500 firm z 18 krajów znalazło się w nim 176 przedsiębiorstw polskich. Lista ukazała się 11 września 2008 r. w Rzeczpospolitej.

 • Złota 500 Największych Przedsiębiorstw Handlowo-Usługowych

  83 miejsce wg przychodów za rok 2007 w rankingu opublikowanym przez Home&Market w maju 2008 r.

 • 100 Najcenniejszych Firm w Polsce

  Warbud zajął 84 miejsce na liście "100 najcenniejszych firm w Polsce" w V edycji rankingu opublikowanego przez tygodnik „Newsweek Polska". Ranking został przygotowany we współpracy z globalnym przedsiębiorstwem doradztwa strategicznego A.T. Kearney. W badaniu analizie poddane zostały spółki, które wyróżniają się wielkością przychodów, zyskownością lub są uznawane przez Polaków za ważne i cenione marki. O poszczególnych firmach zostały zebrane informacje finansowe i strategiczne, na podstawie których dokonano wyceny metodą zdyskontowanych przepływów gotówkowych. Według tej metody o wartości spółki decyduje jej zdolność do generowania w przyszłości gotówki.

 • Lokomotywy Polskiej Gospodarki 2007

  W rankingu opublikowanym przez Home&Market firmy, które uplasowały się na najwyższych pozycjach ze względu na dynamikę przychodów zostały nazwane mianem lokomotyw polskiej gospodarki. Warbud zajął wysokie 46 miejsce pod względem przychodów, wśród 300 największych polskich firm.

 • Najlepszy Partner w Biznesie 2007

  Najlepszy Partner w Biznesie 2007

  Warbud SA zdobył złotą statuetkę i tytuł Najlepszego Partnera w Biznesie 2007 w kategorii wykonawca budowlany. Redakcja ekonomicznego miesięcznika Home and Market od 7 lat wyróżnia spółki, które są najlepiej oceniane i postrzegane na rynku, a także uznane przez środowisko biznesowe za rzetelne, godne zaufania i warte polecenia. Nagrodzone firmy, ich produkty i usługi, które znalazły się w tegorocznym finale konkursu, zostały wybrane w oparciu o prowadzone przez redakcję obserwacje rynku oraz oceny przedsiębiorców.

 • Najlepsi Menedżerowie 2006

  Tytuł Najlepszego Menedżera w kategorii największa firma budowlana oraz członkostwo w Walnym Zgromadzeniu Zarządu Polskiej Gospodarki zdobył Włodzimierz Włodarczyk, Prezes Zarządu Warbud SA. Redakcja Home&Market po raz XI zaprezentowała elitarną listę osobowości, które poprzez konsekwencję w realizacji celów, wysoki poziom zarządzania i umiejętność wykorzystania zachodzących zmian w gospodarce, osiągają sukcesy, a ich dokonania z ostatniego roku są szczególnie warte przedstawienia.

 • Najlepszy Partner w Biznesie 2005

  Najlepszy Partner w Biznesie 2005

  Złota statuetka i I miejsce w rankingu przeprowadzonym przez Home & Market przy współpracy z Instytutem Analiz Gospodarczo - Ekonomicznych w Warszawie w oparciu o głosy naszych kontrahentów.

 • Gazele Biznesu 2000

  Warbud uzyskał certyfikat przynależności do elitarnego Klubu Gazel Biznesu - grona firm najdynamiczniej rozwijających się oraz wyróżniających się dobrą reputacją i uczciwością wobec kontrahentów

 • Lider Polskiego Bizesu 1999

  Lider Polskiego Bizesu 1999

  Złotą Statuetkę oraz Nagrodę Główną przyznało Warbudowi konkursowe Jury. Celem konkursu organizowanego od 1991 r. przez Business Centre Club jest wyróżnianie i nagradzanie firm oraz ich szefów, osiągających najlepsze wyniki ekonomiczne, prezentujących wysoki poziom jakości inwestycji, nowoczesność produktów dbałość o środowisko naturalne a także wyróżniających się zaangażowaniem w rozwój gospodarczy kraju z przestrzeganiem zasad etyki prowadzenia biznesu oraz wspierających organizacje społeczne i charytatywne.

Serwis internetowy www.warbud.pl wykorzystuje pliki cookies w celu umożliwienia i ułatwienia Ci korzystania z jego zasobów. W ustawieniach przeglądarki można w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies.s Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci Twojego urządzenia końcowego. Szczegółowe informacje o celu używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce znajdziesz w zakładce Polityka prywatności.
nie pokazuj więcej tego powiadomienia