Nagrody

Branżowe

 • Budowlana Firma Roku 2019

  Budowlana Firma Roku 2019

  Warbud otrzymał wyróżnienie przyznane przez miesięcznik Builder w kategorii Budowlana Firma Roku 2019. Builder Awards są potwierdzeniem osiągnieć laureatów, upowszechnieniem dobrych praktyk i relacji biznesowych w branży budowlanej. Wskazują, że zdobywcy wyróżnień pozytywnie oddziałują na reprezentowane firmy, organizacje, instytucje oraz całą branżę. Uroczysta gala odbyła się 30 stycznia 2020 r., w warszawskim Multikinie Złote Tarasy. Nagrodę odebrał p. Jerzy Werle, Prezes Zarządu Warbudu. Grono laureatów wyłoniła Kapituła oraz Rada Naukowa magazynu „Builder” pod przewodnictwem prof. dr hab. inż. Leonarda Runkiewicza.
  W werdykcie podkreślono, że Warbud SA, spółka należąca do Grupy VINCI, będąca jednym z największych i najbardziej rozpoznawalnych generalnych wykonawców w Polsce, od blisko 30 lat z wielkim zaangażowaniem i pasją realizuje kontrakty dotyczące wszystkich sektorów budownictwa.

 • Osobowość Branży 2019

  Osobowość Branży 2019

  Panu Jerzemu Werle, Prezesowi Zarządu przyznano nagrodę Osobowość Branży 2019. W werdykcie podkreślono, że Prezes Jerzy Werle jest zwolennikiem zarządzania przez bezpieczeństwo, propagatorem innowacji i rozwoju oraz rozwiązań środowiskowych, silnie zaangażowanym w procesy legislacyjne pod kątem niezbędnych zmian w kodeksie budowlanym i w prawie zamówień publicznych. Uroczysta gala odbyła się 30 stycznia 2020 r., w warszawskim Multikinie Złote Tarasy. Grono laureatów wyłoniła Kapituła oraz Rada Naukowa magazynu „Builder” pod przewodnictwem prof. dr hab. inż. Leonarda Runkiewicza.

 • Polski Cement w Architekturze 2019

  Polski Cement w Architekturze 2019

  Budynek komisji Sejmowych w Warszawie otrzymał Grand Prix w konkursie „Polski Cement w Architekturze”. Nagrodą tą wyróżnieni zostali wszyscy uczestnicy procesu budowlanego: autor projektu - Bolesław Stelmach wraz z zespołem w składzie: Marek Zarzeczny, Rafał Szmigielski, Zbigniew Wypych i Sławomir Kłos z Biura Architektonicznego Stelmach i Partnerzy, wykonawca – Warbud SA oraz inwestor: Kancelaria Sejmu RP.
  W obiekcie zastosowano niebanalne rozwiązania projektowe, beton architektoniczny czy wiszące schody”. Odzwierciedla on współczesne zasady proekologicznej kreatywności. Zastosowane tu projektowanie zrównoważone uwzględnia przede wszystkim kontekst dziedzictwa natury i kulturowego oraz energooszczędności budynku. W 23. edycji konkursu na najlepszą realizację z użyciem technologii żelbetowej wzięło udział 22 obiekty. Werdykt ogłoszono 29 listopada 2019 r. na Gali Stowarzyszenia Architektów Polskich w Warszawie.

 • Nagroda im. Haliny Krahelskiej 2018

  Nagroda im. Haliny Krahelskiej 2018

  27 listopada 2018 roku na Zamku Królewskim w Warszawie, z udziałem Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Elżbiety Rafalskiej, miała miejsce uroczysta gala wręczenia Nagrody Głównego Inspektora Pracy im. Haliny Krahelskiej. Wyróżnienie to przyznawane jest za szczególne osiągnięcia w zakresie ochrony pracy i ochrony zdrowia w środowisku pracy.

  Pan Jerzy Werle, Prezes Zarządu Warbud SA został uhonorowany za osobiste zaangażowanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa w budownictwie, działalność ogólnopolską na rzecz BHP (m.in. w ramach Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie), wdrażanie innowacyjnych programów i zarządzanie bezpieczeństwem w Warbud SA.
  Nagroda przyznawana przez Głównego Inspektora Pracy, może być wręczona tej samej osobie lub zespołowi tylko raz. Jest wyrazem najwyższego uznania Państwowej Inspekcji Pracy dla zaangażowania nagrodzonych osób w służbie dla drugiego człowieka.

 • Osobowość Branży 2017

  Osobowość Branży 2017

  Kapituła konkursu Diamenty Infrastruktury i Budownictwa przyznała Panu Jerzemu Werle, Prezesowi Zarządu i Dyrektorowi Generalnemu tytuł Osobowość Branży Roku 2017.
  Mianem tym uhonorowane zostają osoby przyczyniające się do rozwoju sektora infrastruktury i budownictwa w Polsce, rozpoznawalne także poza branżą oraz broniące jej interesów. Jury ocenia osiągnięcia, efektywność biznesową oraz innowacyjne podejście kandydatów. Dodajmy, iż w tym roku w branży budowlanej, wyróżniony był jedynie Prezes Jerzy Werle.
  Uroczysta gala, która miała miejsce 8 lutego 2018 roku w hotelu Westin w Warszawie, poprzedzona była konferencją „Infrastruktura Polska & Budownictwo".

 • Zasłużony dla Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa

  Zasłużony dla Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa

  Dużą niespodzianką i ogromnym wyróżnieniem było przyznanie Warbudowi odznaki „Zasłużonego dla Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa" za długoletnią współpracę. Odznakę odebrała p. Jolanta Grocholska, Członek Zarządu podczas jubileuszowej gali 25-lecia konkursu „Budowa Roku". Uroczystość miała miejsce 23 czerwca 2015 r. w gmachu przy ul. Czackiego 3/5 w Warszawie.

 • Polski Cement w Architekturze

  Polski Cement w Architekturze

  Wyróżnienie za realizację Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni. W ramach kontraktu, Warbud wykonał m.in. modernizację hal łukowych powstałych przed 1938 r., które podczas II wojny światowej służyły jako hale remontowe dla niemieckich samolotów wojskowych. Obecnie budynek - na ponad 10 tys. m² - mieści biura, sale konferencyjne i wystawiennicze oraz laboratoria.
  Ideą konkursu zorganizowanego po raz XII jest pokazanie możliwości twórczego użycia technologii betonowej w budownictwie.Jury corocznie wybiera najlepsze realizacje wykonane z użyciem żelbetu. Za pomysłodawcę i organizatora tej inicjatywy uznaje się Stowarzyszenie Architektów Polskich i Stowarzyszenie Producentów Cementu. Uroczystość ogłoszenia wyników miała miejsce 13 grudnia 2008 r. w Warszawie.

 • Orły Polskiego Budownictwa 2008

  Orły Polskiego Budownictwa 2008

  I miejsce i złotą statuetkę dla Warbudu przyznano w kategorii budownictwo przemysłowe. Konkurs Orły Polskiego Budownictwa skierowany jest do firm,
  które poprzez innowacyjne produkty, usługi, technologie, procesy oraz metody organizacji i zarządzania zgodne z najwyższymi standardami tworzą nowoczesne, bezpieczne i konkurencyjne budownictwo. Ocenie sędziów podlegały m.in. działania firm w realiach rynku Unii Europejskiej, tj.: wdrożenie systemów jakości, szkolenia kadry, inwestycje wspomagające konkurencyjność, innowacyjność, dotychczasowe osiągnięcia, aktywność w środowisku przedsiębiorców oraz dane finansowe.
  W edycji 2007 Warbud również został uhonorowany złotą statuetką w konkursie Orzeł Polskiego Budownictwa.

 • Zasłużeni dla Budownictwa

  Zasłużeni dla Budownictwa

  Prezes Zarządu Warbudu, Włodzimierz Włodarczyk i Dyrektor Generalny Warbudu, Jerzy Werle zostali uhonorowani odznakami Za Zasługi dla Budownictwa. Nadawane są one za szczególne osiągnięcia i zasługi w dziedzinie architektury i budownictwa i mogą zostać przyznane konkretnej osobie tylko raz. Odznakę nadaje minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej. Zasady i tryb wręczania odznaki, a także jej noszenia, reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z 30 kwietnia 2002 r.

 • Polski Cement w Architekturze

  Polski Cement w Architekturze

  III miejsce dla Warbud SA za realizację projektu sali sportowej, wraz z modernizacją, w Zespole Szkół nr 2 w Konstancinie Jeziornej, autorstwa Bulanda, Mucha -ARCHITEKCI Sp. z o.o. Konkurs, z inicjatywy Stowarzyszenia Architektów Polskich i Stowarzyszenia Producentów Cementu, zorganizowany został po raz XI w celu ukazania możliwości twórczego użycia technologii betonowej w budownictwie. Wzięły w nim udział tylko najlepsze realizacje architektoniczne zakończone w 2006 r. z zakresu budownictwa ogólnego, przemysłowego i inżynierskiego.

 • Orły Polskiego Budownictwa 2007

  Orły Polskiego Budownictwa 2007

  I miejsce oraz złota statuetka Orzeł Polskiego Budownictwa dla Warbudu. Konkurs jest skierowany do firm, które poprzez nowoczesne produkty, usługi, technologie, procesy oraz metody organizacji i zarządzania tworzą budownictwo nowoczesne, bezpieczne i konkurencyjne. Ocenie sędziów podlegały m.in. wdrożenie systemów jakości, szkolenia kadry, inwestycje wspomagające konkurencyjność, innowacyjność, dotychczasowe osiągnięcia, aktywność w środowisku przedsiębiorców, dane finansowe.

 • Mazowiecka Firma Roku 2007

  Mazowiecka Firma Roku 2007

  Warbud SA zdobył I miejsce oraz statuetkę Złoty Orzeł Mazowieckiego Biznesu. Idea konkursu, organizowanego pod patronatem p. Adama Struzika, Marszałka Województwa Mazowieckiego, od 5 lat pozostaje niezmienna. Jego misją jest promowanie najlepszych firm Mazowsza, bez względu na charakter własności zakładu, jego wielkość czy liczbę zatrudnionych. Istotę jakości stanowią bowiem działania firmy na rzecz sprawnego funkcjonowania, zaangażowanie w rozwój gospodarczy, tworzenie nowych miejsc pracy, przestrzeganie zasad etyki w prowadzeniu biznesu jak też inne formy działalności pro społecznej i charytatywnej.

 • Mistrz Budownictwa

  Tytuł Mistrza Budownictwa 2007 oraz Opinię Najlepszych Na Rynku w kategorii firma budowlana przyznał naszej firmie magazyn ekonomiczny Home&Market. Prezentacja wyróżnionych firm opublikowana została w marcu 2007 r.


  Tytuł Mistrza Budownictwa 2008 w kategorii wykonawca budowlany ponownie przyznany został firmie Warbud przez magazyn Home&Market. Prezentacja firm miała miejsce w maju 2008 r.

   

 • Najlepsze Firmy Budowlane w Polsce

  Uzyskaliśmy V miejsce pod względem przychodów za 2005 rok w rankingu opublikowanym przez Gazetę Finansową. Raport, wzbogacony o zestawienie wyników firm i wypowiedzi specjalistów z branży budowlanej, ukazał się 20 października 2006 r.

 • Pracodawca Roku 2005 w Budownictwie

  Pracodawca Roku 2005 w Budownictwie

  W IX edycji konkursu Pracodawca Roku w Budownictwie, zorganizowanej przez Polski Związek Pracodawców Budownictwa, statuetkę i tytuł Pracodawcy Roku 2005 otrzymał Pan Włodzimierz Włodarczyk, Prezes Zarządu.
  Kapituła uhonorowała laureata najwyższym trofeum za wkład w dynamiczny i wielokierunkowy rozwój firmy, dużą troskę o rozwój zawodowy pracowników i wprowadzenie firmy do grupy największych przedsiębiorstw budowlanych w Polsce.
  Konkurs adresowany był do wszystkich przedsiębiorców budowlanych, którzy prowadzą działalność na terenie naszego kraju. Ocenie podlegały m.in. wdrażanie nowych technologii w kierowanej firmie, aktywność w środowisku budowlanym, przestrzeganie zasad etycznych w biznesie, otrzymane nagrody, referencje inwestorów, finansowanie celów społecznych, prowadzenie właściwej polityki kadrowej i socjalnej, zakres ubezpieczeń stosowanych w firmie, wyniki finansowe firmy.

 • Mazowiecka Firma Roku 2005

  Mazowiecka Firma Roku 2005

  Warbud SA otrzymał wyróżnienie także w czwartej edycji konkursu Mazowiecka Firma Roku 2005, odbywającego się pod patronatem Adama Struzika, Marszałka Województwa Mazowieckiego. Kapituła konkursu, którą współtworzą przedsiębiorcy i osobistości świata polityki i biznesu, ma na celu wyróżnienie przedsiębiorstw zaangażowanych w rozwój gospodarczy regionu, tworzenie nowych miejsc pracy, przestrzeganie zasad etyki w biznesie oraz działalność prospołeczną i charytatywną. Kryteria oceny obejmowały również wyniki finansowe za ubiegły rok, wdrożone systemy jakości, innowacyjność, oraz szkolenia kadry.

 • Najwięksi wykonawcy budowlani

  W rankingu przeprowadzanym od ponad 10 lat przez magazyn Home&Market, główne kryterium oceny stanowiła wielkość przychodów ze sprzedaży netto. Warbud uzyskał:

 • Firma dla Inżyniera

  W rankingu najlepszych pracodawców zatrudniających inżynierów w Polsce firma Warbud uzyskała:

  • III miejsce wśród firm budowlanych w konkursie organizowanym przez Bank Danych o Inżynierach w 2004 r.,
  • IV miejsce wśród firm budowlanych w konkursie organizowanym przez Bank Danych o Inżynierach w 2005 r.,
  • IV miejsce wśród firm budowlanych w rankingu organizowanym przez Bank Danych o Inżynierach i Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości w 2007 r.
 • Wiodący wykonawcy budownictwa komercyjnego

  Warbud uzyskał:
  I miejsce w 2004 r. w rankingu przeprowadzonym przez Home&Market I miejsce w 2005 r. w rankingu Home&Market,
  II miejsce I-III kwartał 2006 r. w rankingu Home&Market,
  VI miejsce za 2006 r. w rankingu Home&Market,
  III miejsce za I-III kwartał 2007 r. w rankingu Home&Market.

 • Pracodawca Roku 2003 w Budownictwie

  II miejsce przyznano spółce Warbud w Grupie Firm Dużych w konkursie organizowanym przez Krajowy Związek Pracodawców Budownictwa.

 • Złota Kielnia 2003

  Złota Kielnia 2003

  W tradycyjnym Dniu Budowlańca, Warbud został nagrodzony przez Ogólnopolski Dwutygodnik Budowlany PROFILE najwyższym trofeum za całokształt działalności.

 • Mazowiecka Firma Roku 2003

  Mazowiecka Firma Roku 2003

  I miejsce i złotą statuetkę Mazowieckiego Orła Biznesu otrzymaliśmy w kategorii „Budownictwo i Infrastruktura". Konkurs jest formą wspierania i popularyzacji najlepszych firm na Mazowszu oraz szansą na umocnienie ich pozycji na rynku krajowym.

 • Mazowiecka Firma Roku 2002, 2003, 2007

  Warbud SA trzykrotnie zdobył I miejsce oraz złotą statuetkę OrłaMazowieckiego Biznesu. Idea konkursu, organizowanego pod patronatem Adama Struzika, Marszałka Województwa Mazowieckiego, od kilku lat pozostaje niezmienna. Jego misją jest promowanie najlepszych firm Mazowsza, bez względu na charakter własności zakładu, jego wielkość czy liczbę zatrudnionych. Istotę jakości, podlegającą ocenie, stanowią działania firmy na rzecz sprawnego funkcjonowania, zaangażowanie w rozwój gospodarczy, tworzenie nowych miejsc pracy, przestrzeganie zasad etyki w prowadzeniu biznesu, jak też inne formy działalności prospołecznej i charytatywnej.

 • Mazowiecka Firma Roku 2002

  Mazowiecka Firma Roku 2002

  I miejsce i tytuł Mazowieckiej Firmy Roku w kategorii „Budownictwo, infrastruktura i nieruchomości" przyznała nam Kapituła. Konkurs pod patronatem Wojewody Mazowieckiego ma na celu wyłonienie tych przedsiębiorców, którzy ze względu na swoje osiągnięcia w zarządzaniu firmą oraz rzetelność i wiarygodność reprezentują poziom nieprzeciętny i godny naśladowania.

 • Lista 100” – rankingi Wydawnictwa MURATOR

  Lista 100” – rankingi Wydawnictwa MURATOR

  Warbud uzyskał:
  6 miejsce w V edycji Listy 100 największych przedsiębiorstw budowlanych w 2000 r.,
  3 miejsce w VI edycji Listy 100 największych przedsiębiorstw budowlanych,
  I miejsce i tytuł lidera budownictwa mieszkaniowego w 2002 r. (dyplom),
  4 miejsce w VII edycji Listy 100 największych przedsiębiorstw budowlanych

 • Złota Betoniarka 2000

  Złota Betoniarka 2000

  Jury, pod przewodnictwem prof. dr hab. inż. Mariana Abramowicza, przyznało nam I nagrodę i złotą statuetkę w konkursie Budynek z Betonu. I edycja została zorganizowana m.in. przez PZITB, Przegląd Budowlany, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Betonów „CEBET", Stowarzyszenie Producentów Betonów, Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej.

 • Złote Wawrzyny 1998

  I miejsce dla Warbudu w kategorii budownictwo w V edycji rankingu organizowanego przez Gazetę Bankową.

Serwis internetowy www.warbud.pl wykorzystuje pliki cookies w celu umożliwienia i ułatwienia Ci korzystania z jego zasobów. W ustawieniach przeglądarki można w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies.s Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci Twojego urządzenia końcowego. Szczegółowe informacje o celu używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce znajdziesz w zakładce Polityka prywatności.
nie pokazuj więcej tego powiadomienia